Personalepleje betaler sig.

En aktiv trivselspolitik - Kan det modvirke stressen på arbejdspladsen?

Kan jeg være stresset og ikke vide det?

Man ved ikke altid selv, hvor stresset man er. Dette kursus redegør for stresssignaler, som du kan være opmærksom på.

Kurset omfatter en hel kursusdag, hvor vinkler på stress og værktøjer til stresshåndtering gennemgås.
Med det formål at redegøre for, hvilke stresssignaler, man kan være opmærksom på, stressens indvirkning på den enkeltes tilstand og arbejdsindsats, og at pege på stressens indflydelse fysisk, psykisk og socialt.

Målgruppe:

  • Teams på såvel private som offentlige arbejdspladser, der oplever stress tid efter anden.

Kursus indhold:

Kursusdagen vil være en variation imellem oplæg og øvelser.

Øvelserne vil være af såvel individuel karakter som øvelser i små grupper
Formålet er, at den enkelte kender til egne stress - signaler og har konkrete og brugbare redskaber til stresshåndtering ved dagens udgang.

Tidsramme for kurser.

  • Ved deltagerantal på minimum 15, er der tilknyttet to coaches.

For pris og nærmere oplysninger, kontakt uni coaching.dk.